کیفیت اتفاقی نیست...

فن آوری اطلاعات ویژن

شرکت فن آوری اطلاعات ویژن

فن آوری اطلاعات ویژن به عنوان یک شرکت دانش محور، فعالیت خود را از سال 1383 با هدف تولید، تکوین و توسعه نرم افزار و اجرای سامانه های جامع اطلاعاتی، با تمرکز بر ارائه راه کارهای جامع و خاص به منظور تسهیل فرآیند های سازمانی، شروع نمود. وجود تفکری مبتنی بر دانش، تخصص و تجربه در حوزه ی فناوری و امنیت اطلاعات و توانمندی های مدیریتی موجب شد این شرکت همواره در جهت رشد و بهبود همراه با فن آوری روز دنیا حرکت نماید.
این مجموعه نوآور با بهره گیری از استانداردهای روز دنیا در حوزه های مدیریت، مهندسی و مشاوره فناوری اطلاعات به پشتوانه سرمایه های انسانی متخصص و با تجربه توانسته است پروژه های موفق متعددی را عملیاتی نماید.

تجارب موفق

ماموریت

شرکت فن آوری اطلاعات ویژن بر این باور است، موفقیت تمامی سامانه مدیریتی در بستر فرهنگ سازی نیروی انسانی و مدیریت دانش سازمان شکل می گیرد؛ به طوری که ضعیف ترین و در عین حال قوی ترین حلقه سامانه های مدیریتی را منابع انسانی سازمان تشکیل می دهد و نه فن آوری. لذا ورود غیرتخصصی و بکارگیری بی محابا از فن آوری علاوه بر هزینه های مستقیم، می تواند هزینه های سربار بسیاری را نیز به سازمان تحمیل نماید. ازاین رو شرکت فن آوری اطلاعات ویژن همانگونه که به ارتقای نیروی متخصص خود اهمیت می دهد، همواره تعالی سطح آگاهی و دانش نیزوهای کارفرما را نیز از اهم اهداف خود قرار می دهد. بنابراین در راستای دستیابی به این مهم، بر خود لازم می داند که از تجارب و دانش مراکز علمی و دانشگاه های معتبر کشور (تهران، تربیت مدرس، علوم و تحقیقات و ...) بهره مند گردد.

توانمندی ها

مشاوره و استقرار نظام حاکمیت فناوری اطلاعات

طراحی و استقرار سامانه های هوش تجاری و داشبوردهای اطلاعات مدیریت

مشاوره نظام مدیریت امنیت اطلاعات

استاندارد سازی و مهندسی مجدد فرآیند های سازمانی

مشاوره در برنامه ریزی راهبردی سازمانی

مشاوره برنامه ریزی منابع انسانی سازمانی

مشاوره و تحلیل نیازسنجی آموزشی سازمانی

طراحی و استقرار سامانه های مدیریت ارتباط با مشتری

بومی سازی و استقرار سامانه های جامع بانکی

طراحی و استقرار سامانه های چرخه ی بهره وری سازمانی

طراحی و تولید سامانه های یکپارچه تجاری

مشاوره، طراحی و استقرار سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

طراحی و تولید سامانه جامع بانکی (CBS)

طراحی و تولید سامانه مدیزیت کارت های پرداخت (CMS)

طراحی و تولید سامانه های یکپارچه مالی

مشاوره، طراحی و ساخت چارچوب های تولید و توسعه نرم افزار مبتنی بر معماری های روز

گالری تصاویر

گواهینامه ها

عضویت در انجمن انفورماتیک ایران

عضویت در شورای عالی انفورماتیک کشور

عضویت در انجمن مدیریت ایران

عضویت در سازمان فن آوری ایران (اداره کل نظام مدیریت امنیت اطلاعات)

عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

تماس با ما

+98 21 88 72 40 86

info@vision-it.ir

تهران خیابان قانم مقام ، خیابان میرزاحسنی ، پلاک 12 ، واحد 5